A A A

Mlekara SPASOJEVIĆ je mala porodična kompanija koju vode TATA i MAMA uz pomoć dveju kćeri.

Sedište kompanije je u Bajinoj Bašti, Crvica 22.

Mi smo registrovani kao proizvođači mleka i mlečnih napitaka i bavimo se, ustvari, pažljivim odabiranjem mleka koje se stvara na širem području planina Povlena, Zlatibora i Tare - planine koju je, po legendi, zbog nenadmašne lepote, dobri bog Tar izabrao za božanski život.

Pošto za nas radi "industrija" EKO sistema Tare, mi ćemo činiti sve kako bi sačuvali majku zemlju, svežinu vazduha i bistrinu vode ovog područja.

Naša misija se, ustvari, sastoji u tome da sačuvamo 37 vrsta flore, 60 vrsta sisara, 19 vrsta ptica, 37 vrsta riba i 88, zakonom zaštićenih predstavnika faune. Ni jedna biljka ni drvo ne smeju da nestanu, ni jedna životinja ne sme da ode, jer su u EKO sistemu sve stvari tesno povezane.

Što god snađe zemlju, snaći će i sinove zemlje. Čovek ne tka tkivo života, on je samo struk u tome. Što god čini tkanju čini i samom sebi.

Mi smo svesni da od očuvanja ovog rajskog područja zavisi naša sudbina. Onog trenutka kad ne bude mleka sa područja Tare, prestaje i postojanje Mlekare SPASOJEVIĆ.

Mi smo baštinci Tare.

Tara je naša sudbina.

ZAPIS TARE je zaštićena robna marka Mlekare Spasojević za mleko, sireve i mlečne napitke.

Proizvodi pod robnom markom ZAPIS TARE spravljaju se od mleka koje potiče sa sigerg područja regiona planine Tare.

Proizvodi sa ovim znakom nose zapis (kod) zelenih livada, zelenih borova i plavih vetrova zaslađenih mirisom poljskog cveća Tare. Ovaj zapis (kod) ne čitaju računari, ali osećaju potrošači. I što je najvažnije: prepoznaju majke. A majke znaju da deca treba da odrastaju u onoj sredini iz koje potiču, hraneći se mlekom rodnog kraja, jer jedući hranu rodnog kraja oni postaju i zdraviji i živahniji.

U mlekari se proizvodi mleko, mlečni napici i sirevi, a potrošačima nude proizvodi sa zaštitnim faktorom hrane rodnog kraja - proizvodi koji nose zaštićenu robnu markuZAPIS TARE.

MLEKARA SPASOJEVIĆ
Crvica 22
31250 Bajina Bašta
Tel: (031) 869 - 028, (031) 863 - 758
Fax: (031) 869 - 428
Mob: (069 / 064) 85 - 16 - 500
office@zapistare.rs
www.zapistare.rs

slika1.gif slika10.jpg slika11.jpg slika12.jpg slika13.jpg slika14.jpg slika16.jpg slika17.jpg slika18.jpg slika19.jpg slika2.jpg slika20.jpg slika4.jpg slika5.jpg slika6.jpg slika7.jpg slika9.jpg