A A A

Parkirališta koja pripadaju Zoni I (crvena zona) su: 

-  u ulici Petra Ćelovića (od ulice Omladinske do Dečanske)

- u ulici Vukole Dabića                                                                                                                   

- u ulici Dečanskoj

- u ulici Dimitrija Tucovića ( od ulice Obilićeve do ulice Nikole Pašića)

- parkiralište Mali park

- parkiralište ispred hotela Palas

- u ulici Petra Ćelovića, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Kralja Petra I

- u ulici Slanuška, od ulice Obilićeve do ulice Jug Bogdanova

- u ulici Kralja Petra I, od ulice Petra Ćelovića do Strahinjića Bana

- u ulici Marije Mage Magazinović

- u ulici Ljube Stojanovića

- u ulici Petra Ćelovića (od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Nade Matić)

- u ulici Omladinskoj, na Megdanu

- u ulici Obilićevoj, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Dečanske

- na Trgu Svetog Save

- zatvoreno parkiralište u ulici Nikole Pašića, kod Saobraćajne škole      

U zoni I parkiranje je vremenski ograničeno do 120 min. (60 + 60 min.) bez mogućnosti produženja, osim u dane kada se ne vrši naplata parkiranja.

Parkirališta koja pripadaju Zoni II (plava zona) su:

- u ulici Lazara Mutapa

- u ulici Dositejevoj, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Kralja Petra I

- zatvoreno parkiralište u ulici Mihajla Pupina, kod autobuske stanice

- u ulici Mihajla Pupina

- zatvoreno parkiralište u ulici Mihajla Pupina, kod železničke stanice

- u ulici Momčila Tešića

- u ulici Lipa

- u ulici Omladinskoj kod stadiona FK Sloboda

- u ulici Kosovskoj

- u ulici Mališe Atanackovića

- zatvoreno parkiralište u ulici Međaj

- u ulici Strahinjića Bana

- zatvoreno parkiralište u ulici Omladinska (PIO)

- zatvoreno parkiralište između ulice Kneza Lazara i reke Đetinje

- u ulici Vidovdanskoj, od raskrsnice sa Kosovskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Marije Mage Magazinović

U Zoni II parkirališta se koriste bez vremenskog ograničenja.

Naplata se primenjuje kroz tri mogućnosti: SMS porukom, kupovinom parking karte na kiosku i direktnom naplatom na parkiralištima zatvorenog tipa (Javna garaža i parking u ulici Kralja Petra I na prostoru srušene pošte).

Novi sistem naplate putem SMS poruke je veoma jednostavan i realizuje se tako što se ukuca registarski broj vozila i pošalje kao poruka na broj 8311 za zonu I gde je vreme  parkiranja ograničeno na 2 sata po ceni od 35 din. za sat, ili na broj 8312 za sat vremena parkiranja u zoni II po ceni od 25 din. po satu. Građani koji imaju potrebu za  parkiranjem više sati u toku dana, a to moraju da urade u zoni naplate, mogu koristiti višesatnu parking kartu na parkiralištima u zoni II. Slanjem poruke na broj 8313, korisnicima usluge  parkiranja je obezbeđena višesatna parking karta koja važi od momenta kada je kupljena do kraja dana u kome se vrši naplata parkiranja i košta 100 dinara.