A A A

Национални парк Тара Основан: 13. јул 1981 год. Површина: 19.175 ха

Просечна надморска висина: 1.200 м.н.в Разлози за проглашење националним парком:

• Очувани шумски комплекси

• Присуство Панчићеве оморике

• Велика разоврсност биљног и животињског света

Географски опис и положај Национални парк Тара покрива највећи део планине Таре, која се налази на крајњем западу Србије на самој граници са Босном и Херцеговином, оивичена је лактастим током Дрине измеду Вишеграда и Бајине Баште. Планина Тара припада делу старовлашких планина. Масив Таре сачињавају предеоне целине: Калуђерске баре, Тара, Алушке планине, Црни врх и Звијезда. Површина јој је 183 км2, а дужина 50 км и ширина 22 км.

Просечна надморска висина је 1.200 м, а највиши врх Козји рид достиже 1.591 м. Подручје Националног парка Тара се налази између 43о52’ и 44о02’ северне географске ширине и 19о15’ и 19о38’ источне географске дужине. Границе Подручје Националног парка Тара заузима највећи део површине планине Таре тако да им се југозападне, западне, северозападне и северне границе подударају, источна је повучена више према планини, да би избегла насеља, а јужна граница је условљена административним (општинским) границама тако да се цела површина Националног парка налази на територији општине Бајина Башта.

Према Просторном плану подручје Националног парка налази се на територији општине Бајина Башта у оквиру 10 катастарских општина и укупна површина Парка износи 19.175 ха. 1. Јагоштица 4.315ха 2. Растиште 6.185ха 3. Заовине 1.115ха 4. Коњска река 968ха 5. Перућац 958ха 6. Бесеровина 1.565ха 7. Зауглине 724ха 8. Рача 948ха 9. Мала река 1.717ха 10. Солотуша 680ха

Укупно: 19.175ха Зонирање Намена површина подручја Националног парка условљена је зонирањем подручја према степенима заштите и то: • I зона заштите:Обухвата површину од 2.959,25 ха.тј.15,43% од укупне површине Националног парка: - природни резервати - непокретна културна добра - природни мемеоријални споменици, споменици природе

• II зона заштите: Обухвата површину од 7.721,89 ха, тј. 40,27% од укупне површине Националног парка и у њу спадају: - заштитне шуме око I зоне заштите - парк-шуме - огледна поља, научно-истраживачка поља - семенске састојине - ловно-узгојни резервати - ловно-научни резервати

• III зона заштите: Обухвата 8.493,86 ха, тј. 44,30% од укупне површине Националног парка и то: - друштвене шуме ван I и II степена заштите и мањи део приватних шума - пољопривредне површине - грађевинско подручје туристичких центара: Калудерске баре, Рачанска Шљивовица, Соколина, Митровац, Ослуша, викенд зона Крња Јела-Метаљка и засеок села Солотуша.

Шире подручје око граница Националног парка представља његову заштитну зону чија површина износи 37.584 ха.

Национални парк Тара

 
Миленка Топаловића 3
Бајина Башта
31250
Србија
 

031/863-644

office@nptara.rs

 

www.nptara.rs

СЛУЖБЕ У ЈП ''НП ТАРА''


ПОСЛОВОДСТВО

Директор Др Бобан Томић
Тел.  031/863-644 , моб.  064/84 75 320 , e-mail: boban.tomic@nptara.rs

Заменик директора Љубомир Рајаковић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 201 , e-mail: ljubomir.rajakovic@nptara.rs

Помоћник директора за Сектор планирања, заштите и развоја Милица Томић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 203 , e-mail:  milica.tomic@nptara.rs

Помоћник директора за Сектор коришћења шума Душко Јелисавчић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 204 e-mail:  dusko.jelisavcic@nptara.rs

Помоћник директора за Финасијско-економски сектор Даница Караклић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 205 , e-mail:  danica.karaklic@nptara.rs

Помоћник директора за Сектор општих и правних послова Милорад Новаковић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 210 , e-mail:  milorad.novakovic@nptara.rs


ЈП ''Национални парк Тара'' је организован кроз следеће службе:

СЕКТОР ПЛАНИРАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА


Служба за заштиту и уређење простора

Руководилац: Ивана Станојевић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 213 , e-mail: ivana.stanojevic@nptara.rs

Служба за планирање и уређење шума

Руководилац: Александар Ђурић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 215 , e-mail: aleksandar.djuric@nptara.rs

Служба за газдовање приватним шумама
Руководилац: Јелена Станковић
Tel.  031/863-644 , моб. 064/ 84 75 304, e-mail: jelena.stankovic@nptara.rs

Служба за гајење и заштиту шума
Руководилац: Славко Петковић
Tel.  031/862-555 , моб.  064/84 75 217 , e-mail: slavko.petkovic@nptara.rs

Служба за заштиту и унапређење лова и риболова

Руководилац: Милан Малинић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 219 , e-mail: milan.malinic@nptara.rs

Служба за информисање, презентацију и популаризацију вредности парка

Руководилац: Бориша Чолић
Tel.  031/869-452 , моб.  064/84 75 222 , e-mail: borisa.colic@nptara.rs

СЕКТОР КОРИШЋЕЊА ШУМА


Радна јединица „Митровац“

Руководилац: Драган Ђурић
Tel.  031/859-732 , моб.  064/84 75223 , e-mail: dragan.djuric@nptara.rs

Радна јединица „Предов крст“

Руководилац: Миодраг Лазић
Tel.  031/859-178 064/84 75 225 , e-mail: miodrag.lazic@nptara.rs

Радна јединица „Комуналне шуме“ и МЗ „Рача“

Руководилац: Дарко Млађеновић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 227 , e-mail: darko.mladjenovic@nptara.rs

Радна јединица „Механизација“
Руководилац: Арсеније Чавић
Tel.  031/865-067 , моб.  064/84 75 228 , e-mail: arsenije.cavic@nptara.rs

ФИНАНСИЈСКО-ЕКОНОМСКИ СЕКТОР

Комерцијална служба
Руководилац: Бранка Митровић
Tel.  031/863-644 , моб.  064/84 75 206 e-mail: branka.mitrovic@nptara.rs

Служба финансијске оперативе
Руководилац: Ружица Јокић
Tel.  031/863-644 064/84 75 207 , e-mail: ruzica.jokic@nptara.rs

СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА


Служба надзора
Руководилац: Миодраг Петровић
Tel.  031/863-644 064/84 75 216 , e-mail:  petrovic.miodrag@nptara.rs

phoca_thumb_l_banjska-st-pogled-na-jez-i-kanjon.jpg phoca_thumb_l_banjska-stena.jpg phoca_thumb_l_biljeska-stena.jpg phoca_thumb_l_crnjeskovo.jpg phoca_thumb_l_jagostica.jpg phoca_thumb_l_jezero-kanjon.jpg phoca_thumb_l_jezero-perucac.jpg phoca_thumb_l_jezero-zaovine.jpg phoca_thumb_l_kanjon-dervente.jpg zmapa.jpg