A A A

ZA SIGURAN TRANSPORT I POUZDANO SKLADIŠTENJE

AMBALAŽA VALJAONICE SEVOJNO

Valjaonica Ambalaža DOO.Sevojno posluje kao samostalna firma u okviru Valjaonice bakra Sevojno AD.Nastavlja šezdesetogodišnju tradiciju stolarske radionice nastale tokom pedesetih godina u Valjaonici bakra.Bavi se proizvodnjom svih vrsta drvene ambalaže,kartonskih hilzni i kartonskih kutija.Firma je tehnološki i kadrovski sposobna da inostranim i domaćim kupcima po zahtevu ponudi širok spektar proizvoda vrhunskog kvaliteta. U smislu tih zahteva kao prva u Srbiji Valjaonica Ambalaža  poseduje  i komoru za Fitosanitarni tretman. Tretirana ambalaža sa numerom br.1 prešla je granice svih kontinenata. Proizvodnja u Valjaonici Ambalaža ide u pravcu usavršavanja postojećih i usvajanja novih tehnologija u oblasti pakovanja i ambalaže, prateći propise domaćih i medjunarodnih standarda.

PROIZVODNI PROGRAM

DRVENA AMBALAŽA
Proizvodnja svih vrsta ambalažnih jedinica,isključivo od čamove(jela,smrča) i bukove gradje.

KARTONSKE KUTIJE
Izrada svih vrsta kartonskih kutija od troslojne i petoslojne lepenke(kartona),  u kvalitetu koji zahteva isključivo kupac.

KARTONSKE HILZNE
Proizvodnju kartonskih hilzni (cevi), tehnologijom namotavanja i lepljenja različitih vrsta papipa, karakteriše izrada u više vrsta prečnika,debljina i dužina u zavisnosti od potreba i zahteva kupaca.

FITOSANITARNI TRETMAN
Ovim tretmanom obezbedjuje se sva drvena ambalaža namenjena domaćem i stranom tržištu.Kupcu se dostavlja sva prateća dokumentacija fitosanitarnog tretmana na srpskom i engleskom jeziku.

IZRADA BRIKETA
Briketi od drvene piljevine namenjeni su za loženje u svim vrstama peći,kalorične vrednosti su kao kod uglja.

USLUGA SUŠENJA GRADJE
Sušenje svih vrsta gradje,sa bilo kojim početnim stepenom vlage.

VALJAONICA AMBALAŽA SEVOJNO

Prvomajska bb 31205 Sevojno

031/532-836

www.ambalaza-sevojno.rs
(kliknite za link ka sajtu)

direktor@ambalaza-sevojno.rs
office@ambalaza-sevojno.rs
ambalaza@vbs.point-group.com

1.JPG 2.JPG DSC02230.JPG DSC02231.JPG DSC02233.JPG DSC02235.JPG DSC02236.JPG DSC02239.JPG DSC02242.JPG DSC02247.JPG