A A A

Zahvaljujući postavljanju visokih standarda u poslovanju REMONTNI CENTAR je tokom godina stekao veliki broj korisnika usluga iz domena bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, stručnog osposobljavanja za bezbedno rukovanje sredstvima za rad i zaštite životne sredine i postao jedan od lidera u regionu.

Pružanjem usluga i uređenjem ovih oblasti, poslodavcu pružamo priliku da analizira i unapredi poslovanje, a mogućnost nepredviđenih troškova svede na minimum.

Za delatnosti kojima se bavimo raspolažemo obučenim kadrovima i neophodnom opremom. Preduzeće neprestano ulaže, kako u objekte i opremu, tako i u kadrove, pa shodno tome danas u svom timu ima stručna lica iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, upravljanja hemikalijama, upravljanja otpadom, upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, kao i u oblasti izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekta -  inženjere različitih profila, kao i veliki broj stručnih saradnika.

Danas se REMONTNI CENTAR smatra pouzdanim partnerom koji u svakom trenutku može da odgovori na sve veće zahteve svojih klijenata. Ključ našeg uspeha je kvalitet usluga kao i preporuka mnogih uspešnih privrednika. Savremeno poslovanje nezamislivo je bez primene adekvatnih mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, a naše preduzeće je tu da realizuje sve zahteve stalnih i potencijalnih klijenata iz predmetnih oblasti. Na ovaj način, poštovanjem i primenom zakonskih odredbi, promovišemo svest o vrednosti i čuvanju svih resursa, uključujući i najvažniji – ljudski život.

Na nivou društva u celini posedujemo i sertifikat za menadžment kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2008

PRIDRUŽITE SE I VI NAŠIM STALNIM KLIJENTIMA!
Remontni Centar d.o.o.
Radnička 11
Užice, Srbija
031/563-070
064/ 26-81-533
office@remontnicentar.com 
www.remontnicentar.com

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg