A A A

Uz bogatu referentnu listu, uspešno i kvalitetno izvedenih radova Javnog preduzeća Niskogradnja u proteklom periodu, u mogučnosti smo zahvaljujući našoj mehanizaciji i drugim resursima a nadasve obučenosti naših radnika i rukovodilaca da prihvatimo izvodjenje najzahtevnijih gradjevinskih radova na održavanju i postavljanju novih trasa asfaltnih puteva i drugih asfaltnih i betonskih podloga i površina maksimalno poštujući  zahteve naručioca i ugovorene vremenske rokove.
 
SLUŽBE:
  • TEHNIČKA SLUŽBA
  • SEKTOR OPERATIVE - RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE
  • SEKTOR OPERATIVE - RADNA JEDINICA IZGRADNJA
  • SEKTOR ASFALTNA BAZA I KAMENOLOM
  • SEKTOR MEHANIZACIJE
  • FINANSIJSKO KOMERCIJALNA SLUŽBA
  • PRAVNA,KADROVSKA I OPŠTA SLUŽBA
 
KONTAKT:
Centrala 031 513 054
Faks 031 513 854

1.jpg 10.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg