×

Upozorenje

JFolder: :files: Putanja nije direktorijum. Putanja: /home/kingmedi/public_html/images/firme/toplota/slike
A A A

JKP "Toplota"- Užice, je javno komunalno preduzeće u državnoj svojini, osnovano 1987. godine (osnivač je SO Užice). Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja i distribucija toplotne energije za potrebe grejanja grada Užica, naselja Krčagovo i Sevojno. Pored osnovne delatnosti preduzeće se bavi i dopunskim delatnostima, kao što su: montaža, remonti i rekonstrukcije termotehničkih odnosno termoenergetskih postrojenja i instalacija; projektovanjem i izvođenjem instalacija centralnog grejanja, postrojenja za proizvodnju pare, tople i vrele vode, sistema za distribuciju pare, tople i vrele vode; merenjem emisije produkata sagorevanja na izlazu iz ložišta.
Trenutno preduzeće ima 90 zaposlenih, od toga je sa visokom stručnom spremom 8 zaposlenih, sa višom i srednjom stručnom spremom 24 zaposlenih i sa ostalim kvalifikacijama 51 zaposlen.
 
Iz sistema daljinskog grejanja JKP "Toplota" toplotnom energijom se snabdeva 5 426 stanova grejane površine 290 436 m2, povlašćenih kategorija 29 190 m2 (21 korisnika) i poslovnog prostora 46 438 m2 (562 korisnika), tj. greje se ukupno 366 064 m2 (6 009 korisnika). Udeo broja domaćinstava koja su na sistemu daljinskog grejanja u odnosu na ukupni broj domaćinstava, za grad Užice i naselje Sevojno je 27%.
 
Grejanje se vrši preko 14 kotlarnica od kojih je dvanaest na mazut, a dve na ugalj. Od ukupne površine na mazut se greje 99.0 %, a na ugalj 1.0 %. Ukupni instalisani kapacitet kotlovskih postrojenja u vlasništvu JKP "Toplota" je 75.03 MW.
Usluge koje pruža JKP "Gradska Toplana Užice":
  • Proizvodnja i distribucija toplotne energije
  • Servis i remont
  • Projektovanje i izvodjenje
  • Kontrola sagorevanja
 
 
JKP Gradska Toplana
Trg Partizana br.26
31000 Užice
 
031- 513-101
Direktor - 031-517-012
Tehnički direktor - 031-514-366
Finasijsko komercijalni direktor - 031-513-102
Rukovodilac opšte službe - 031-513-103
Rukovodilac proizvodnje - 031-513-273
Rukovodilac službe održavanja  - 031-517-168
Dispečerska služba - 031-517-168