A A A

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија,

Београд, Војводе Степе 283, www.viser.edu.rs, upis@vets.edu.rs, тел. 39-70-429,  2471099, 2471365

Конкурс

за упис у школску 2013/14. годину.

На студијске програме основних трогодишњих студија уписују се средњошколаци трећег и четвртог степена по следећим предложеним квотама:

Студијски програм основних студија

Буџет РС

самофинансирање

укупно

Аудио и видео технологије

20

60

80

Аутоматика и системи управљања возилима

40

30

70

Електроника и телекомуникације

40

30

70

Електронско пословање

20

50

70

Нове енергетске технологије

40

30

70

Нове рачунарске технологије

30

50

80

Рачунарска техника

40

30

70

Нове рачунарске технологије на даљину

0

38

38

Укупно

230

318

548

На студијске програме специјалистичких студија уписују се кандидати са завршеним основним студијама  по следећим одобреним квотама.

Студијски програм  специјалистичких студија

самофинансирање

Електроника и телекомуникације

40

Мехатроника

25

Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија

20

Нове енергетске технологије

35

Нове рачунарске технологије

40

Сигурност информационо комуникационих система

35

Укупно

195

Програми школе урађени су по узору на најпознатије светске универзитете што омогућава нашим студентима наставак школовања и даље стручно усавршавање. Користе се најсавременије методе учења подржане информационо комуникационим технологијама са платформом Moodle. Студентима је у току школовања и касније помаже у налажењу посла препорукама и понудама за радна места у фирмама које се оглашавају на нашем сајту .

Пријем докумената од 24. до 26. јуна, пријемни испит 2. јула 2011. године. Детаљније информације на сајту: www.viser.edu.rs/upis, или на тел. 24-71-099 и  24-71-365.

VISER

Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd

011/24-71-099

http:/viser.edu.rs