A A A

ZA ZDRAVLJE  ŽIVOTINJA I ZADOVOLJSTVO ONIH KOJI IH GAJE
BRINE SE
VETERINARSKA STANICA
RIO VET

NUDIMO VAM STRUČNE I KVALITETNE VETERINARSKE USLUGE ZA
DOMAĆE ŽIVOTINJE I KUĆNE LJUBIMCE 

- LEČENJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA
( ambulantno i na terenu uz pregled,obradu i terapiju )

- VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE (svinje i krave)
- KASTRACIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
- PREGLED MESA NA TRIHINELU

DEŽURSTVO  je od 0 do 24 sata

ZA DOBAR TOV NAJVAŽNIJA JE ISHRANA

U prodavnicama RIO VET u Ribaševini, Karanu i Lunovom selu
uz stručni savet možete kupiti najkvalitetnije:
- KONCENTRATE (Gebi, Lira, Imberg)
- PREMIKSE (Nutrivit za krave, junad i prasad)
- SEMENSKU ROBU (kukuruz,pšenicu,ječam,tritikale,detelinu i dr.)
- POMAGALA ZA TOV
(hranilice,pojilice,kante,zaštitnu opremu,gumenu obuću,rukavice i dr.)

ZA SIGURAN I KVALITETAN UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Veterinarska stanica

RIO VET doo

Ribaševina, Užice
031/380-62-77
064/143-81-83

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG DSC03877.JPG DSC03878.JPG DSC03880.JPG DSC03884.JPG DSC03885.JPG DSC03893.JPG DSC03897.JPG DSC03901.JPG DSC03903.JPG DSC03904.JPG DSC03906.JPG DSC03932.JPG slavica rio vet v.jpg