A A A

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA UŽICE

      Osnovana je 15. 01. 1954. god. rešenjem Izvršnog veća Republike Srbije kao reonska stanica za zaštitu bilja. U prethodnih 60 godina bilo je više statusnih i vlasničkih promena, a danas je poljoprivredna savetodavna i stručna služba Užice privredno društvo gde vlasnička i upravljačka prava pripadaju Republici Srbiji.
      Osnovni zadatak poljoprivredne savetodavne i stručne službe je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju. Službe PSSS   rade sve poslove u okviru registrovanih delatnosti, utvrđene Zakonima i po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja. 
       Područje rada Poljoprivredne stručne službe Užice su područja grada Užice i opština Bajina Bašta, Kosjerić, Čajetina, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Požega koje pokrivaju površinu od 4.452 km2, imaju 374 naseljenih mesta u kojima živi oko 380.000 stanovnika i 25.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, 240.000 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 48.000 ha oranica, 15.000 ha voćnjaka, i 177.000 ha livada i pašnjaka. 
      Područije našeg delovanja „Zlatiborski okrug“ je prirodnim uslovima, tradicijom i tržišnim interesima usmereno pre svega na stočarstvo i voćarstvo. Proizvodi našeg kraja kao što su: suvomesnati proizvodi, mlečni proizvodi, sušeno i zamrznuto voće, voćne rakije i seoski turizam su poznati i van granica naše zemlje. Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 6 diplomiranih inžinjera poljoprivrede. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu labolatorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.


Rad naše službe je podeljen po odsecima i to:
• Služba za zaštitu bilja
• Služba za ratarstvo
• Služba za voćarstvo
• Služba za stočarstvo


Služba za zaštitu bilja

• kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
• zdravstveni pregledi pošiljki namenjenih izvozu
• poslovi DDD
• praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
• pružanje stručnih saveta
• (bilteni, sredstva javnog informisanja)
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima 

Služba za ratarstvo

• kontrola semenskog i sadnog materijala
• provera pH vrednsoti zemljišta
• postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz, pšenica, ječam, tritikale)
• preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
• analiza kvaliteta semena
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima 

Služba za voćarstvo

• kontrola proizvodnje sadnog materijala
• pružanje stručnih saveta u vidu biltena, putem sredstava javnog informisanja
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima 

Služba za stočarstvo

• unapređenje genetskog materijala
• vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencije, selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetne priplodne stoke u osnovnim službama
• organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi
• primena stručnih mera
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje) 

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.
   
                                                POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I
                                                            STRUČNA SLUŽBA UŽICE
                                                              Dimitrija Tucovića  br.125
                                                                         31000  Užice
                                                                      tel: 031/513-754
                                                                      fax:031/513-266
                                                                e-mail: pssuzice@sbb.rs

moravica 1-640.jpg moravica 2 2-640.jpg moravica 3-640.jpg moravica 4-640.jpg zastita bilja-640.jpg zkrave-640.jpg zoranje-640.jpg zvornikdanas-vocarstvo-640.jpg