A A A

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, zastupanje,

marketing i proizvodnju hemijskih proizvoda.

- Kvalitetna sredstva za medicinska, hirurška i higijenska pranja.

- Opštu dezinfekciju površina i voda.

- Sterilizaciju pribora...

- Za ličnu i opštu upotrebu

Naša ponuda:

FLORINET
ANTIMIKROBNI TEČNI SAPUN – ANTISEPTIK

T- GRANULAT
VISOKOEFIKASNO SREDSTVO ZA OPŠTU DEZINFEKCIJU 
POVRŠINA I DUGOTRAJNU DEZINFEKCIJU VODE U SVIM
OKRUŽENJIMA
QUICK JAV TABLETE
ŠUMEĆE TABLETE ZA OPŠTU DEZINFEKCIJU   PREDMETA I POVRŠINA I ZA HLADNU STERILIZACIJU PRIBORA ZA HRANJENJE ODOJČADI I DECE
 
BRADODERM
GOTOV PREPARAT ZA HIGIJENSKU I HIRURŠKU DEZINFEKCIJU RUKU I KOŽE 
BRADOPHEN H
DEZINFEKCIJA I ČIŠĆENJE
POVRŠINA INVENTARA, PODOVA
GIGASEPT FF
ZA DEZINFEKCIJU I HLADNU STERILIZACIJU MEDICINSKIH INSTRUMENATA, ENDOSKOPA I PRIBORA ZA ANESTEZIJU  

pogledajte naš katalog proizvoda

KATALOG 

MULTI-COMMERCE

Vase Stajića 7
Prvog ustanka 23/c
24000 Subotica

024/600 077,  024/546 671
fax:024/546-671 

060/65 65 645,  065/502 70 44

multicomm@mts.rs

multicomm@open.telekom.rs
goranbrajkov@yahoo.com
www.multicommerce.co.rs 

kat1.jpg kat2.jpg kat3.jpg kat4.jpg mc1.gif mc2.jpg mc3.png mc4.jpg mc5.png mc6.jpg mc7.jpg mc8.jpg mc9.gif