A A A

Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres dostavila nam je odluku Komisije za žalbe, povodom tužbe tog udruženja koja se odnosi na  tekst '' Kako zaraditi 45 hiljada dolara preštampavanjem starih tekstova”, objavljenom 8. januara 2016. godine u listu ''Politika''. Taj list je napravio niz materijalnih grešaka u dve i po rečenice koliko su se bavili tom medijskom organizacijom, navode iz Lokal presa.


Oni tvrde da se u tom tekstu tendenciozno govorilo o donacijama koje su stigle iz Amerike, objavivši da su dva serijala tekstova o decentralizaciji finansirana od strane Fondacije Braće Rokfeler. U Lokal presu kažu da to nije tačno i da oni sa njima nikada nisu sarađivali. Njihova je zamerka što novinar nije kontaktirao druge dostupne izvore informisanja, pre svega mrežu lokalnih medija koja okuplja medije iz 15 gradova Srbije. Stoga su oni smatrali da sam naslov teksta vređa članice ''Lokal presa'' i zatražili su od Saveta za štampu da se izjasni tim povodom. Oni smatraju da je narušen Kodeksa novinara. Autorka tog teksta je Jelena Popadić, dobitnica prve nagrade  koja nosi ime Aleksandra Tijanića.

Odluka Komisije za žalbe je dostupna svim lokalnim medijima kako bi se podstaklo odgovorno, istinito i profesionalnije novinarstvo u Srbiji, navode iz kancelarije PU ''Lokal pres'.'

 ODLUKU

Tekstom “Kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem starih tekstova”, objavljenim 8. januara u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list “Politika”

  1. prekršio je tačku 4. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinar dužan da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav,
  2. prekršio je i tačku 3. Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Nalaže se listu “Politika” da odluku Komisije objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENjE

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ podnelo je žalbu navodeći da, suprotno Kodeksu, autorka teksta nije poslu pristupila sa profesionalnom pažnjom, slepo je verovala izvoru informacija, nije konsultovala više izvora, odnosno „nije se potrudila da informacije koje je prikupila samo sa jednog sajta, na bilo koji način proveri“. U žalbi je, između ostalog, navedeno da su u teksu objavljeni netačni podaci da je Lokal pres tokom 2011. i 2012. dobio sredstva iz Fonda braće Rokfeler u iznosu od 80.000 dolara da bi pisao o fiskalnoj decentralizaciji. Sredstva su, kako se ističe, dobijene od NED-a, u dva odvojena ugovora po 40.000 dolara, a jedan od njih se odnosio na fiskalnu decentralizaciju. U toku ovih projekata objavjena su ukupno 34 teksta u 15 lokalnih medija, organizovana dva okrugla stola, 34 ankete i realizovane dve dokumentarne emisije.

Novinarka „Politike“ je, u odgovoru na žalbu, navela da Lokal pres nije tražio objavljivanje demantija, te da je redakcija spremna da to učini, ukoliko dobije odgovor. „U pomenutom tekstu nismo detaljno opisivali sprovođenje aktivnosti. Nismo se bavili jednom, već desetinama organizacija, koje nisu nasumično izabrane, već po visinama donacija. Lokal pres pomenut je u svega dve rečenice. Bilo im je neophodno više od mesec dana da shvate koliko su ove dve rečenice sporne“, kaže se, između ostalog, u dogovoru. Takođe je navedeno i da su sve činjenice preuzete iz baze podataka Fondacija centra, američke organizacije kojoj podatke dostavljaju sami donatori, te da je moguće da veliki donatori ponekad barataju pogrešnim informacijama“. Novinarka je naglasila i da žalbu doživljava isključivo kao pokušaj zastrašivanja i diskreditacije.

Lokal pres nije prihvatio ponuđeni predlog za objavljivanje odgovora, smatrajući da bi o žalbi trebalo da odlučuje Savet za štampu „u cilju zaštite profesionalizma i primene novinarskog kodeksa“.

Članovi Komisije ocenili su da podnošenje demantija nije obaveza, te da onaj ko je oštećen ima pravo da sam proceni da li će redakciji poslati odgovor ili će se na sadržaj teksta odmah žaliti samoregulatornom telu. Komisija preporučuje podnosiocima žalbe da se najpre odbrate redakcijama, ali prihvata i njihovu procenu da problem nije moguće rešiti na taj način.

Kad je reč o sadržaju samog teksta, većina članova Komisije zaključila je da bi materijalne greške do kojih je došlo u tekstu mogle biti izbegnute da je novinar proverio podatke preuzete sa sajta Fondacija centra, tim pre što su ti podaci dostupni i na veb sajtu Lokal presa. Kao i kad je reč o žalbama „Južnih vesti“ i Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u ovom slučaju, novinar je verovao samo jednom izvoru i nije ni pokušao da pre objavljivanja potvrdi tačnost tih informacija. Takođe, po oceni većine članova Komisije, i u ovom slučaju je izostalo bilo kakvo objašnjenje koje bi čitaocu omogućilo da stekne uvid u to za šta je tačno potrošen novac dobijen od donatora, da li su realizovane aktivnosti značajne i zbog čega, da li su sredstva utrošena u skladu sa ugovorom i sl, pa je neupućeni čitalac mogao steći pogrešan utisak da je novac dobijen na netransparentan način i da je nejasno kako je i za šta potrošen. Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova „za“ i dva „protiv“ odlučila da je „Politika“ prekršila Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.

Predsedavajuća

Nevena Krivokapić

Komisija za žalbe Saveta za štampu zasedala je sledećem  sastavu: Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević. Odlukaje doneta većinom glasova.


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži