A A A

 

ZLATIBORSKI HORIZONTI

PLAN GENERALNE REGULACIJE

 

U mreži naselja opštine, prema Planu generalne regulacije, izdvajaju se Zlatibor  kao turističko zdravstveni centar, naselje  Čajetina je opštinski  administrativno  privredni  centar  i  naselje Branešci privredno  turistički  centar.  Ova  tri  naselja  funkcionišu  kao administrativno turističko privredni skup naselja i u sva tri nastaviće se sa oplemenjivanjem prostora i razvijanjem tercijarnog sektora koji povećava kvalitet života. Strateško opredeljenje je da mreža naselja treba da zadovolji potrebe stalnih stanovnika i posetilaca.

Na drugoj strani, diferencijacija za naselje Zlatibor, predviđa izdvajnje glavnog centra (prostor oko jezera), lokalnih centara (Palisad, Čolovića brdo i Zova - Oko) i izletničkih punktova (tri lokacije na Oku i u naselju Zova).

Minimalni nivo javnih službi i usluga u centrima zajednice naselja predstavlja potpuno osnovno obrazovanje sa organizovanim predškolskom službom, ambulanta sa  stalnim  osobljem  i  apotekom,  administrativne  službe,  sadržaji  i  objekti namenjeni razvoju kulture, sporta i rekreacije, komunalni objekti i organizovani javni prevoz, te   organizovano   sakupljanje   i   odvoženje   komunalnog   otpada   i kvalitetno  elektronapajanje,  prijem  signala  i  pristup  mreži  za digitalni prenos podataka.

Razrađeni su urbanistički momenti u vezi sa obrazovanjem, zdravstvom, socijalnom i dečijom zaštitom, komunalnim objektima.

Fokusirajući se na turizam, ukoliko se uzmu u obzir postojeći turistički kapaciteti, na Zlatiboru se mogu očekivati dalja investiranja u proširenje turističkih kapaciteta, s obzirom da je Zlatibor jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija Srbije.

Planom je predviđeno uključivanje    vazdušne   banje   Zlatibor   u   sistem    priznatih međunarodnih  lečilišta  što  bi  se  postiglo  u  prioritetnoj  fazi  izgradnjom modernizovanih  smeštajnih  kapaciteta, sa  organizovanjem  svih  oblika  aktivne rekreacije   uz   redovno   organizovanje   domaćih   i   međunarodnih   seminara   i programa.

U cilju unapređivanja zimsko-sportsko-rekreativnog turizma na planini Zlatibor i intenzivnijeg dolaska skijaša Planom je predviđeno izgraditi hotele visoke kategorije u skladu  sa  svetskim  standardima,  koji  će  zadovoljiti  potrebe  inostranih  i domaćih turista, izgraditi gondolu do Tornika, žičare i pristupne saobraćajnice sa manipulativnim parking površinama. U skladu sa svetskim tendencijama treba dopuniti i poboljšati ponudu sportsko – rekreativnih aktivnosti i to sadržajima kao što su hokej, karling, klizanje,  nordijsko  skijanje,  skijaško  trčanje, akrobatsko skijanje.

Kod afirmisanja obrazovno – rekreativnog turizma potrebno   je   obezbediti   pristup   turistima   prirodnih   i   kulturnih   dobara, komunalno   opremiti   i   markirati   šetačke   staze,  obeležiti   prilaze, formirati auto-kampove prema potrebi, urediti postojeće i izgraditi nove vidikovce.

Veoma važan segment je i pitanje saobraćaja. Pored drumskog bitna su i rešenja u oblasti stacionarnog i pešačkog saobraćaja.

Za  smeštaj  putničkih  vozila  na  teritoriji  naselja Zlatibor neophodno je da se planira   izgradnja  novih parking  prostora i to  kapaciteta preko 200 parking mesta  na  lokacijama  uz  sportsko-rekreativni  kompleks  Obudovica i Centar naselja i na lokaciji ulaska u naselje sa planirane petlje.

Ovaj tekst deo je projekta „ zlatiborski horizonti“ koji sufinansira opština Čajetina. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

 

 

 


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži