A A A

Grad Užice je raspisao javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom u 2017. godini.

Na konkursu može da učestvuje udruženje:

-koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima

-    koje je registrovano na teritoriji grada Užica

-    koje program / projekat realizuje na teritoriji grada Užica

-    koje je podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa

ugovorom o realizovanju programa / projekta, ukoliko je bilo nosilac programa / projekta prethodne godine

-  koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti

-    koje u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost

-  koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

http://www.graduzice.org/JAVNI_POZIV-1-1-3758

Kako je navedeno iz Gradske kuće, 8, 5 miliona dinara je ove godine planirano za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Prijave se podnose do 16. januara u pisarnici Grada Užica. 

 


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži