A A A

Društvo

Najstariji i najpoznatiji požeški  berberin je Desimir Matijašević. U svojoj radnji koja je pored  najprometnije raskrsnice ovaj posao radi skoro sedam decenija. Zanat je počeo učiti sa 14  godina kod strica, pre podne je išao u školu, popodne u radnju.

Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje rаspisаlа je 11 vrsta jаvnih poziva i konkursa za ovu godinu. Zainteresovani mogu da se prijave na različite programe kako bi dobili šansu da, makar privremeno, reše problem nezaposlenosti.

U toku su radovi na popravci Doma kulture u centru sela Kriva Reka. Budžetom opštine Čajetina opredeljena su sredstva u iznosu od nešto više od 5 miliona dinara, dok je izvođač radova preduzeće „Polet“ iz Užica.

Gradski Savet za bezbednost pokrenuće širu akciju u lokalnoj zajednici koja će biti usmerena na prevenciju bolesti zavisnosti, posebno narkomanije, odlučeno je na prvoj sednici, a uskoro bi trebalo da bude formirana odgovarajuća radna grupa koje će predložiti akcioni plan, na osnovu koga će biti realizovane konkretne aktivnosti.