A A A

Društvo

Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje rаspisаlа je 11 vrsta jаvnih poziva i konkursa za ovu godinu. Zainteresovani mogu da se prijave na različite programe kako bi dobili šansu da, makar privremeno, reše problem nezaposlenosti.

Ovih dana članovi Radio kluba "Aco Vučković" intenzivno rade na obnovi i promociji radio -amaterizma. Od kraja protekle godine koriste novi prostor u Gradskom kulturnom centru gde aktivno rade na renoviranju i uređenju prostora.

Gradski Savet za bezbednost pokrenuće širu akciju u lokalnoj zajednici koja će biti usmerena na prevenciju bolesti zavisnosti, posebno narkomanije, odlučeno je na prvoj sednici, a uskoro bi trebalo da bude formirana odgovarajuća radna grupa koje će predložiti akcioni plan, na osnovu koga će biti realizovane konkretne aktivnosti.

Najmlađi posetioci Zlatibora dobiće još jednu atrakciju - Dino park, čija će izgradnja početi 1. marta. Ukoliko vreme bude lepo, otvaranje je najavljeno već za početak  avgusta. Budući zabavni park sa dinosaurusima predstavljen je na Sajmu turizma u Beogradu.